Proč provádět rekonstrukci výtahu když stále jezdí? : Výtahová technika Sýkora

Proč provádět
rekonstrukci výtahu,
když stále jezdí?
Proč provádět rekonstrukci výtahu, když stále jezdí?

Proč provádět rekonstrukci výtahu když stále jezdí?

Výtah je vyhrazené technické zařízení a proto musí vyhovovat platným právním předpisům. Právní předpisy jsou zákony, nařízení vlády a normy. Většina výtahů provozovaných v ČR již novým normám nevyhovuje. Proto se u výtahů provádí inspekční prohlídky, a v inspekčních správách jsou vypsána bezpečnostní rizika výtahu.

Za bezpečný provoz výtahu a tedy odstranění bezpečnostních rizik je odpovědný provozovatel výtahu tedy například SVJ.

V případě, že při provozu takového výtahu dojde k poškození zdraví či majetku osob, padá vina na provozovatele.

Základní typy rekonstrukcí v panelových domech

EKONOM
zvětšení kabiny výtahu v rámci původní výtahové šachty

PRŮCHOZÍ VÝTAH
tam kde potřebujete bezbariérový přístup

LUXUS
prodloužení a rozšíření výtahové šachty, nejluxusnější provedení kabiny

BUBNOVÝ VÝTAH
pro domy kde se strojovna výtahu nachází pod výtahovou šachtou

Dále provádíme rekonstrukce ve výškových budovách a montáže nových výtahů vždy podle požadavků zákazníka.

© Copyright 2012 Výtahy Sýkora s.r.o.

Mapa webu Tisk Nahoru